Om Fagron

Fagrons mission og strategi

Fagrons strategi er fokuseret på optimering og innovation af farmaceutisk magistrel produktion med det formål at udvide det terapeutiske spektrum for den ordinerende læge, som derigennem gør det muligt at tilbyde skræddersyet farmaceutisk omsorg og behandling. Som en R&D videnskabelig virksomhed, Fagron støtter USP’er gennem vores aktiviteter til farmaceutiske fremstillere og ordinerende læger og er dermed med til at forbedre patientens livskvalitet.

Som markedsleders i specialty pharma, har vi succesfulde og innovative produkter og koncepter. Med mere end 2.000 ansatte præsterede Fagron en omsætning på 447 millioner Euro i 2014. Fagron har til hensigt yderligere at styrke sit globale markedslederskab baseret på en aktiv ’buy and build’ strategi, opstart i nye områder og robust organisk vækst.

Kvalitet
Fagron er en virksomhed, der arbejder efter EU's gældende guidelines for Good Manufacturing Practice (GMP).
 
Vores International Quality Management (IQM) er i jævnlig dialog med eksisterende og nye leverandører med henblik på at holde vores Supply Chain opdateret.
 
I compliance med EU GMP Part II, herunder især kap. 17, sikrer Fagron Gruppens Quality Assurance System, at vi holder nøje opsyn med vores forsyningskæde lige fra råvaren modtages på vores lager- og produktionsfaciliteter over den efterfølgende registrering og batchtildeling, prøveudtagning, analyse, ompakning, etikettering, frigivelse til salg, lagerhold og forsendelse til vores kunder, så fuld sporbarhed i alle led sikres.
Analyser 
I Fagron Nordic A/S indkøber og sælger vi farmaceutiske råvarer, der er analyserede i henhold til gældende farmakopéer, det kan være Ph.Eur., USP, BP, JP med flere. Ønsker du specifikke analyser, der ligger uden for monografierne, kan disse tilkøbes på forespørgsel.
 
Fagron Gruppen anvender certificerede eksterne analyselaboratorier til udførelse af analyser af vores råvarer. Fagron Nordic A/S har inspiceret og auditeret de anvendte analyselaboratorier.
 
Tilladelse til salg af euforiserende stoffer 
Fagron Nordic A/S besidder tilladelse til salg af euforiserende stoffer på liste B, C, D og E jf. Bekendtgørelse nr. 749.
Producentskifte 
Der kan være flere årsager til, at Fagron Nordic A/S vælger at skifte producent på en given råvare. Det kan eksempelvis være, hvis producenten ikke lever op til gældende GMP krav, hvis producenten er ophørt med at producere den pågældende råvare eller hvis vi ønsker at konsolidere forsyningssikkerheden.
 
Som en del af Fagron Gruppen kan vi fortsat sikre dig klare kundefordele ved at harmonisere producenter med de øvrige europæiske datterselskaber i gruppen. Et større bufferlager og store stabile indkøb betyder for dig:
• Større forsynlingssikkerhed
• Reducerede leveringstider
• Reduceret prisfølsomhed
I det omfang det er muligt, vil vi fortsat kunne levere producentspecifikke råvarer efter nærmere aftale.
Vores kvalitetsstyringssystem
I Fagron Nordic A/S har vi kvalitetsstyrede arbejdsgange og har en stærk og systematisk dokumentation for alle led i organisationen. Vi sætter en ære i at foretage en hurtig og korrekt behandling af eventuelle reklamationer. Disse behandles gennem kvalitetsstyrede procedurer, for at sikre den bedst mulige service til dig samt opretholdelse af en høj kvalitetsstandard.
 
Kontakt os: quality@fagron.dk